Gỡ bỏ mật khẩu máy tính bằng đĩa boot

Một khi bạn đặt mật khẩu máy tính mà vô tình quên mật khẩu hay một người bạn nào đó quên mật khẩu nhờ bạn giúp dùm thì bạn có thể áp dụng cách sau để vào máy tính.

- Chuẩn bị đĩa boot từ  10.5 trở lên. đưa đĩa boot vào ổ CD/DVD sau đó khởi động lại máy tính khi màn hình boot hiện lên bạn chọn Start BootCD để khởi động đĩa Hirens BootCD rồi nhấn Enter từ bàn phím.

dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-1

- Từ màn hình Menu chọn Password & Registry Tools…Rồi Enter. dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-2

- Tiếp đó chọn Active Password Changer 3.0.420 (NT/2000/XP/2003/Vista). Rồi Enter. dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-3

- Từ dấu nhắc Your Choice( ) của màn hình Options gõ số 1: Choose Logical Drive rồi nhấn Enter.

dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-4

- Nhấn Enter để tiếp tục.

dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-5

- Nhấn Enter để tiếp tục.

dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-6

- Sau khi hiện thị tất cả các tài khoản có trong máy tính của bạn, bạn lựa chọn tài khoản mà cần gỡ bỏ Password rồi nhấn Enter.

dang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-7

- Chọn như hình bên dưới rồi  nhấn Y từ bàn phím để chương trình tiến hành gỡ bỏ Password cho bạndang-nhap-windows-khi-quen-mat-khau-8

- Hãy khởi động lại máy tính bình thường (không cần đĩa boot) để xem kết quả
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery