Hiệu ứng mưa trái tim cho blog

Hiệu ứng mưa trái tim cho blog dành cho style phong cách lãng mạn
Các làm thật đơn giản :
Tạo 1 tiện ích HTML rồi sau đó dán đoạn code này vào save lại là xong.


<script>
/***** Tuyệt Chiêu Girl - Trái Tim Rơi Trên Blog *****/
if(typeof $pdj=='undefined'){document.write('<'+'script');document.write(' language="javascript"');document.write(' type="text/javascript"');document.write(' src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js">');document.write('</'+'script'+'>')}</script><script>if(typeof $pdj=='undefined'){var $pdj=jQuery.noConflict()}if(!image_urls){var image_urls=Array()}if(!flash_urls){var flash_urls=Array()}image_urls['corazon']="http://lh6.googleusercontent.com/-7-WYEBOVd7c/TzMiej4AFcI/AAAAAAAACLc/w2Fn6N9jwIU/s32/heart.png";$pdj(document).ready(function(){var c=$pdj(window).width();var d=$pdj(window).height();var e=function(a,b){return Math.round(a+(Math.random()*(b-a)))};var f=function(a){setTimeout(function(){a.css({left:e(0,c)+'px',top:'-30px',display:'block',opacity:'0.'+e(10,100)}).animate({top:(d-10)+'px'},e(8500,10000),function(){$pdj(this).fadeOut('slow',function(){f(a)})})},e(1,9000))};$pdj('<div></div>').attr('id','corazonDiv').css({position:'fixed',width:(c-20)+'px',height:'1px',left:'0px',top:'-5px',display:'block'}).appendTo('body');for(var i=1;i<=15;i++){var g=$pdj('<img/>').attr('src',image_urls['corazon']).css({position:'absolute',left:e(0,c)+'px',top:'-30px',display:'block',opacity:'0.'+e(10,100),'margin-left':0}).addClass('corazonDrop').appendTo('#corazonDiv');f(g);g=null};var h=0;var j=0;$pdj(window).resize(function(){c=$pdj(window).width();d=$pdj(window).height()})});
</script>
/***** Share by Pu 3k* *****/
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery