Tự động Refresh blog, website sau thời gian chỉ định

Thủ thuật blog: Tự động Refresh blog, website sau thời gian chỉ định
Nguồn: Sưu tầmGiới thiệu: Nếu bạn muốn thêm chế độ: tự động làm mới (refresh) cho blog/website sau một khoảng thời gian chỉ định, ví dụ như 20 phút chẳng hạn. Thì thủ thuật đơn giản sau sẽ giúp bạn thực hiện việc này.


CÁCH THỰC HIỆN

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm thẻ <head>

- Thêm vào sau nó dòng code sau:


<!-- Tự động Refresh blog, website sau thời gian chỉ định -->
<meta content='5' http-equiv='Refresh'/>

Thay số 5 thành số giây tự động refresh sau khoảng thời gian chỉ định.


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)
Nguồn: Sưu tầm
THE END.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery