Tự động chuyển sang Domain khác khi vào blog, website

Thủ thuật blog: Tự động chuyển sang Domain khác khi vào blog, website  
Giới thiệu: Bạn muốn chuyển nhà, muốn thông báo với những khách viếng thăm blog bạn rằng bạn đã chuyển Domain, và muốn sẽ tự động đưa họ đến trang mới của bạn sau vài giây chờ đợi. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn thực hiện việc này.


CÁCH THỰC HIỆN

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm thẻ <head>

- Thêm vào sau nó dòng code sau:


<!-- Tự động chuyển Domain khi vào blog, website -->
<meta http-equiv="Refresh" content="5; url=http://caytamgui.blogspot.com" />

Thay số 5 thành số giây tự động chuyển Domain sau khoảng thời gian chỉ định.

Thay http://caytamgui.blogspot.com thành địa chỉ Domain mới của bạn.


Lưu ý: Nếu chỉ muốn thông báo mà không muốn tự động chuyển sang Domain mới thì bỏ qua bước này. (Bước 1)


Bước 2: Tìm thẻ <body>

- Thêm vào sau nó đoạn code sau:

<!-- Tự động chuyển Domain khi vào blog, website -->
<div style="font-size: 20pt; border:#4F4F4F 1px solid; padding: 10px 10px 10px 40px; background:#FFF">

- Chào bạn! Blog mình hiện đã chuyển sang Domain mới! 
<br/><br/>
- Địa chỉ mới là: <a href="http://caytamgui.blogspot.com"> http://caytamgui.blogspot.com</a>
<br/><br/>
- Bạn sẽ được tự động chuyển sang Domain mới của mình sau 5 giây, kể từ khi bạn đọc được dòng thông báo này!

</div>

Thay http://caytamgui.blogspot.com thành địa chỉ Domain mới của bạn.

Bạn tùy chỉnh lại nội dung thông báo chuyển domain cho phù hợp với blog. Bạn cũng có thể thêm vào các style trang trí cho nội dung thông báo của blog mình.


Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)
 
Sưu tầm : caytamgui.blogspot.com
 
THE END.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery