Code cho blogspot - Hướng dẫn code blogspot

code cho blog
Code cho blog
Thêm một số code cho blog và ý nghĩa của nó để các bạn dễ hiểu  
 
1. Code xem địa chỉ IP, thông tin của máy truy cập blog
(Có thể post vào widget bất kỳ ở trên blog)

<img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address">


2. Cách mã hóa code


Với ký tự < phải đổi thành &lt;
Với ký tự > phải đổi thành &gt;
Với ký tự & phải đổi thành &amp;

Với khoảng trắng phải đổi thành &nbsp;

Để post các chú thích kí tự trên lên blog được thì:
    &lt; phải đổi thành &amp;lt;
    &gt; phải đổi thành &amp;gt;
    &amp; phải đổi thành &amp;amp;


3. Các lệnh điều kiện <b:if cond= ... </b:if>


1. Điều kiện ở trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
...
</b:if>

2. Điều kiện ở trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
...
</b:if>

3. Điều kiện ở trang chủ, trang nhãn

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
...
</b:if>

4. Điều kiện ở các trang lưu trữ

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
...
</b:if>

5. Điều kiện ở các trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
...
</b:if>

6. Điều kiện ở một trang riêng biệt nào đó

<b:if cond='data:blog.url == "URL_của_trang_riêng_biệt"'>
...
</b:if>

Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại - Nghĩa là sẽ loại trừ trang đặt điều kiện ra và lấy phần ngược lại (các trang còn lại)

Ví dụ: Điều kiện loại trừ trang bài viết
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
...
</b:if>

4. Thêm chữ ký hay ghi chú dưới mỗi bài viết
(Đặt dưới dòng <data:post.body/>)
<!-- Lời ghi dưới mỗi bài viết -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội_dung
Nội_dung // Ghi chú nội dung của bạn, có thể dùng hình ảnh, màu chữ, canh lề,v.v..


5. Script chèn file .js vào blog


<script src='Link_File_JS' type='text/javascript'/>


6. Script chèn trực tiếp nội dung file .js vào blog


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
Nội_dung_file_js
//]]>
</script>

7. Thêm nhanh khung hướng dẫn hay nội quy comment


- Tìm đến thẻ <data:blogTeamBlogMessage/>
- Đôi khi có tên là <data:blogCommentMessage/>

- Thêm vào sau nó đoạn code sau:

<!--Khung nội quy comment-->
Nội dung nội quy comment của bạn 
<p></p>
- Sau mỗi hàng phải thêm cặp thẻ <br></br> hoặc <br/> nếu muốn xuống dòng.
- Có thể dùng các code trang trí cho khung như: hình ảnh, màu chữ, v.v..

Ví dụ: Code chèn nội dung hướng dẫn comment giống ở blog mình.
<!--Nội dung hướng dẫn comment-->
<div style='border:#ccc 1px solid; padding:4px;border-radius:4px; background:#eee;'>
Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như: <br/>
<textarea cols='48' rows='4'>
» Chữ in đậm: <b>Nội_dung_chữ_in_đậm</b>
» Chữ in nghiêng: <i>Nội_dung_chữ_in_nghiêng</i>
» Chèn link liên kết: <a href='Link'>Tên_link</a>
» Chèn hình ảnh: [img]Link_hình[/img] </textarea>
</div>
<p/><p/>

Updating...
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery