Code chèn thêm vào các class trong template

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CODE CHÈN THÊM VÀO CÁC CLASS TRONG TEMPLATE
code css cho blogspot
 
1. Các loại đường viền
| border: 1px #ccc solid;

Dashed - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid _____________________
Dotted .................................. 

2. Các kiểu định dạng chữ
| text-decoration:none;

none (Không định dạng)
underline (Gạch đích)
overline (Gạch trên đầu)     
line-through (Gạch ngang chữ)
blink (Chớp chớp)
inherit    

3. Thêm các định dạng link vào class


/*Link cố định*/
a:link { 
color:#3366ff;
text-decoration:none;
}

/*Link đã xem qua*/
a:visited {
color:#ccc;
text-decoration:none;
}

/*Link khi rê chuột vào*/
a:hover {
color:#339966;
text-decoration:underline;
}

4. Tạo bóng đổ và bo tròn 4 góc viền


/*Tạo bóng đổ*/
box-shadow: 8px 8px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 8px 8px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 8px 8px 8px #616D7E;

/*Tạo bóng đổ 4 cạnh*/
box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;

/*Bo tròn 4 góc viền*/
border-radius:4px; 

/*Bo tròn tùy chọn: top, right, bottom, left*/
border-radius:4px 4px 4px 4px; 
Thay box thành text cho chữ


5. Các loại định dạng list
| ... ul {list-style-type:none;}
none: Không hiển thị đánh dấu
disc: Chấm vuông 
circle: Chấm tròn trắng
square: Chấm tròn đen
decimal: Kiểu số (1,2,3,4,…)
lower-alpha: Kiểu Alphabet ở dạng in thường (a, b, c, d, e, …)
upper-alpha: Kiểu Alphabet ở dạng in hoa (A, B, C, D, E, …)
lower-roman: Kiểu La Mã ở dạng thường (i, ii, iii, iv, v, …)
upper-roman: Kiểu La Mã ở dạng in hoa (I, II, III, IV, V, …)

/*Link hình thay cho list*/
list-style-image:url('Link_hình');

6. Các vị trí đặt ảnh nền background
| background: url(image) repeat ;
repeat: lặp ảnh
repeat-y: lặp ảnh theo chiều dọc (từ trên xuống)
repeat-x: lặp ảnh theo bề ngang (từ trái qua)
no-repeat: không lặp

top: đặt ảnh trên mép cùng
top right: đặt ảnh mép trên cùng góc phải
top left: đặt ảnh mép trên cùng góc trái
bottom: đặt ảnh mép dưới cùng
bottom left: đặt ảnh mép dưới cùng góc trái
bottom right: đặt ảnh mép dưới cùng góc phải
right: đặt ảnh bên mép phải
left: đặt ảnh bên mép trái
center: đặt ảnh ở vị trí giữa

(Sưu tầm : caytamgui.blogspot.com)
---------------------------~o-(^_^)-o~---------------------------
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

 • Đấu trường thú 2

 • Video Gallery