Chèn ảnh luôn hiện ở phía trước mặt Blog

Khi thực hiện điều này các hình ảnh được chèn sẽ luôn luôn xuất hiện ở phía trước mặt của blog của bạn, hình ảnh sẽ luôn luôn xuất hiện ngay cả khi người xem di chuyển chuột (lên, xuống) trong blog của bạn.
 
Thủ thuật blog: Chèn ảnh luôn hiện ở phía trước mặt Blog
Giới thiệu: Khi thực hiện điều này các hình ảnh được chèn sẽ luôn luôn xuất hiện ở phía trước mặt của blog của bạn, hình ảnh sẽ luôn luôn xuất hiện ngay cả khi người xem di chuyển chuột (lên, xuống) trong blog của bạn.


CÁCH THỰC HIỆN

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm dòng ]]></b:skin>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

/*Chèn hình cố định (1)*/
#top_image {
position:fixed;
_position:absolute;

bottom:5px; /*Vị trí hình trên blog*/
right:5px;     /*Vị trí hình trên blog*/ 

clip:inherit;
_top:expression(document.documentElement.scrollTop+
document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);
_left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth – offsetWidth); }

Bước 2: Tìm thẻ đóng </body>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

<!--Chèn hình cố định (2) -->
<div id='top_image'>
<img src= "LINK_HÌNH_CỐ_ĐỊNH"/>
</div>


Bước 3: Save template. (Lưu mẫu)

THE END.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery