URL friendly tùy chỉnh của từng bài viết trên Blogger

Như các Seoer đã biết URL rất quan trọng trong SEO các pages mà bạn xây dựng chiến dịch SEO bây giờ đã có thể tùy chỉnh URL theo ý muốn. Đây là tùy chọn được chờ đợi rất nhiều từ người dùng, đặc biệt những người yêu thích tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm. Tính năng này không xa lạ gì đối với người dùng WordPress bởi họ thường hay sử dụng để thu gọn địa chỉ url của mình.

Một vài điều cần biết

  • Không bỏ được thông tin tháng và năm trong địa chỉ URL.
  • Không bỏ được đuôi .html.
  • Không thể tùy chỉnh những bài viết cũ.
  • Một khi bài viết được đăng, bạn sẽ không thể thay đổi địa chỉ.
  • Phần địa chỉ tùy chỉnh này chỉ chứa số, chữ và gạch ngang.

Thay đổi địa chỉ URL của bài viết như thế nào?

Các thực hiện rất đơn giản, đăng nhập Blogger tạo bài viết mới, gõ tiêu đề, tùy chọn link thường trú (Permanent link) tạo ra URL tự động, bạn chỉ việc nhấp chọn Tùy chỉnh URL (Custom URL) để thay đổi.


Bạn thấy tính năng mới này như thế nào? Hãy để lại nhận xét để chúng ta cùng thảo luận.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

1 nhận xét:

Hoàng Ngọc nói...

Very good ! Không ngờ chỉ một blog mà có thể thiết kế được như một website hoàn chỉnh !

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

  • Đấu trường thú 2

  • Video Gallery